ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 นาฬิกา  นายภราดร  อาสาสรรพกิจ    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนทักษะในบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานการประชุมในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 90   ณ  โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ อำเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ