ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพิจิตรหลังเดิม เป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร(ครั้งที่๒)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพิจิตรหลังเดิม เป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร(ครั้งที่๒)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพิจิตรหลังเดิม เป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร(ครั้งที่๒)


เอกสารแนบ