ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรจัดโครงการอบรม การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรจัดโครงการอบรม การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  นายขจร  วัฒนาธร  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาล  ได้จัดอบรมโครงการอบรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ณ  ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร