ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสวนธารทิพย์ ณ อำเภอตะพานหิน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสวนธารทิพย์ ณ อำเภอตะพานหิน


เอกสารแนบ