ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  ร่วมพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560


เอกสารแนบ