ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 เข้าเยี่ยมชมและขอรับฟังความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4  เข้าเยี่ยมชมและขอรับฟังความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)


เอกสารแนบ