ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือข้อราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือข้อราชการ


เอกสารแนบ