ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลฯ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ