ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6